Publikacja o Ochotniczych Strażach Pożarnych na Ziemi Lubaczowskiej

   

„Włodarz” miasta Lubaczowa Jan Brzyski, historyk, specjalista od regionu Stanisław Franciszek Gajerski z Cieszanowa i inni postulowali o opracowanie monografii o strażach pożarnych w pow. lubaczowskim. Minęło od tamtych czasów ok. 40 lat i postulat ten doczekał się realizacji. W tym roku ukazał się  album pt. „Ochotnicze Straże Pożarne na Ziemi Lubaczowskiej – zarys dziejów”, wydany przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.

   Z wielkim znawstwem zagadnienia  „Przedmowę” napisał dr Zygmunt Kubrak. Będąc jeszcze dyrektorem obecnego Muzeum Kresów zorganizował w 1999 roku wystawę strażacką i przy tej okazji ukazała się jego publikacja pt. „Pod znakiem świętego Floriana. Zarys dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych  w powiecie lubaczowskim”. Niektóre jednostki OSP, jak: Cieszanów, Niemstów, Oleszyce, Krowica Sama wydały o sobie publikacje.  Brak było całościowego spojrzenia na temat straży w powiecie. Wydany nowy album spełnia tę rolę. – W świadomości społecznej długo funkcjonował stereotyp, że działalność straży pożarnych polegała głównie na  ratowaniu ludzi i ich mienia od skutków pożarów. Takie postrzeganie funkcji strażaków utrwalały przez dziesiątki lat klęski pożarów, których podała  drewniana zabudowa wsi i murowane budynki miejskie –pisze w „Przedmowie” dr Z. Kubrak.                                       Adam Łazar

 

Więcej w najnowszym numerze Kresowiaka

                               

   :: Całość  w najnowszym wydaniu Kresowiaka ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 [                               Więcej w najnowszym numerze Kresowiaka