Ateny Roztocza Stanisław Obirek

  Tadeusz Guz urodził się w 1959 roku we wsi Szozdy blisko Zwierzyńca w powiecie Biłgorajskim, na trasie do Zamościa. Na jego osobistej stronie internetowej można się zapoznać z jego imponującym dorobkiem naukowym i szeroką działalnością akademicką i publicystyczną (http://www.tadeuszguz.pl/curriculum-vitae.html). Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych księży w Polsce, zwłaszcza dla słuchaczy Radia Maryja, widzów Telewizji Trwam i czytelników Naszego Dziennika. Jego wykłady na YouTubie cieszą się dużą popularnością. Mówiąc krótko, ksiądz profesor jest postacią medialną. Jednak znacznie mniej jest znana jego inicjatywa architektoniczno-edukacyjna, którą nazwał Ateny Roztocza. Można przeczytać na stronie o tej oryginalnej inicjatywie, jakie ideały przyświecają jego twórcy. Czytam tam miedzy innymi  Ateny Roztocza są projektem-syntezą Jerozolimy jako symbolu Bożego Objawienia Starego i Nowego Testamentu, antyku ze starożytnej Grecji jako kolebki filozofii i nauki w ogóle, starożytnego Rzymu z prawem rzymskim zdumiewająco wiernym prawu naturalnemu i zarazem stolicy św. Kościoła katolickiego naszego Pana Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga i zarazem prawdziwego Człowieka opartego z Woli jego Boskiego Założyciela na Kolegium Apostołów ze św. Piotrem na czele.
(https://www.atenyroztocza.pl/).

Jeśli chodzi o Jerozolimę, to będzie reprezentowana w sposób szczególny: Jerozolimę symbolizować będzie kolekcja figur wielkich Świętych Objawienia w Starym Przymierzu: Patriarchów, Proroków, Apostołów i in. oraz siedem kolumn przy każdym budynku jako wyraz dla upamiętnienia siedmiu dni stworzenia oraz siedmiu dni odkupienia (Wielki Tydzień) – największych dzieł Trójcy Przenajświętszej: Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Dalej jest mowa o Atenach i Rzymie. W czasie tegorocznej majówki miałem okazję odwiedzić Szozdy.

– całość w najnowszym wydaniu-