Społeczeństwo narolszczyzny wobec niemieckiej „Łapanki”

 

  Pierwsze wywózki z  narolszczyzny miały miejsce na terenach zajętych przez Armię Czerwoną  już na początku 1940 r. Rosjanie :oczyszczali swoją strefę przygraniczną z polskiej ludności. Przykładem jest wywózka mieszkańców Majdanu (część zachodnia dzisiejszych Chlewisk) do miejscowości Gaje i Biłka Szlachecka pod Lwowem. Od niedawna nazwa  „Biłka  Szlachecka” znajduje się na tablicy zamieszczonej na Grobie Nieznanego  Żołnierza w Warszawie. Wcześniej z terenów leżących blisko Lwowa, wywieziono polską ludność aż do tajgi w okolicach  Archangielska. (Wywieziono wówczas rodzinę mojej matki  e tamte strony.. Matka uciekła Ruskim ze stacji kolejowej Chołojów  i poszła  do Lwowa).

    Na gospodarstwa wywiezionych Polaków, przywieziono do    Gaj i Biłki Szlacheckiej mieszkańców Majdanu .

   Urzędy gminne , na naszych terenach, na polecenie władz niemieckich sporządzały listy przeważnie młodych, najbiedniejszych ludzi, znających pracę na wsi.  Bogatsi mieli możliwości finansowe wykupienia się od wywózki. Były też przypadki dobrowolnego wyjazdu do Niemiec Przykładem jest Bencyja, syn „ Grubego  Lajba” o nazwisku „Robnison”. Jego siostra w tym czasie była w Niemczech na robotach. Ten osiemnastoletni   Żyd   narolski po stodołach był ukrywany  przez Polaków.                                      Henryk Wolańczyk

: Całość w najnowszym numerze Kresowiaka  ::