25. Ogólnopolski Festiwal Słowa Adam Łazar

  W dniach 5-7 kwietnia w Miejskim Domu Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego w Lubaczowie odbył się jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Słowa. Po raz dwudziesty piąty jego uczestnicy mieli okazję przez trzy dni zaprezentować swoje umiejętności startując w trzech konkursach recytatorskich: XXXIII Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim Literatury Tworzonej na Obczyźnie „Od Mickiewicza do Miłosza”, XXIX Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim Dwóch Poetów oraz XXII Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim „Literatura dla dzieci”. Występy oceniało liczne jury w składzie: Jarosław Mikołajewski, Jacek Napiórkowski, Mateusz Więcławek, Michał Kurek, Zuzanna Młodowiec, Amelia Ko-
nopka, Hanna Kurek i Agata Pilawa (sekretarz jury). Przyznali oni nagrodę Grand Prix Małgorzacie Stopyrze. Otrzymała ona również nagrodę specjalną poetów, nagrodę publiczności, pierwsze miejsce w Turnieju „Od Mickiewicza do Miłosza” i wyróżnienie w Turnieju „Literatura dla dzieci”. W turnieju twórczości dwóch poetów Jarosława Mikołajewskiego i Jacka Napiórkowskiego I miejsce zajęła Sandra Karwowska, II miejsce Alicja Wojnarowska i Zofia Ignasińska, III miejsce Bartosz Ignacy Wrona.

– całość w najnowszym wydaniu-