Czyńmy pokój Adam Łazar

We wtorek 19 grudnia 2023 roku harcerze Hufca ZHP z Lubaczowa i Jarosławia na przejściu granicznym w Budomierzu przekazali swoim kolegom z Ukrainy Betlejemskie Światełko Pokoju. Uczynili to wraz przedstawicielami władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych. Przekazanie Światełka odbywało
się zawsze w pierwszych dniach stycznia, przed świętami obchodzonymi – według ich kalendarza – dwa tygodnie później niż w Polsce. Ukraińcy podjęli decyzję, że święta od tego roku obchodzić będą razem z Polakami. Betlejemskie Światełko Pokoju w Polsce zainicjował Związek Harcerstwa Polskiego w 1991 r. Tegoroczna 33 edycja przebiegała pod hasłem „Czyńmy pokój”. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i Jarosławiu zawarły umowę o współpracy z Rejonem Jaworowskim. Od czasu otwarcia przejścia granicznego w Korczowej w 1998 r. przekazywane jest tam BŚP na Ukrainę.

– całość w najnowszym wydaniu-