Reaktywacja lokalnego dziedzictwa kultury Patrycja Maczyńska

Rok 2013 był dla drzeworytu płazowskiego przełomowym, a to za sprawą nowo powstałego Wirtualnego Muzeum Drzeworytu. Muzeum Etnograficzne w Krakowie zajęło się szeroko zakrojoną promocją tej sztuki. To wtedy zwrócił na nią uwagę lokalny regionalista Grzegorz Ciećka, który dostrzegł też jej potencjał. Do tego czasu drzeworyt płazowski był bardzo mało znany i praktycznie nieobecny w lokalnej przestrzeni. W 2016 roku dzięki jego staraniom, działając pod patronatem Stowarzyszenia Folkowisko udało się wypożyczyć z Muzeum Etnograficznego z Krakowa matrycę drzeworytu płazowskiego z wizerunkiem św. Mikołaja.

Ten osobisty kontakt jeszcze bardziej rozbudził wyobraźnię Ciećki, aby zrobić z tej sztuki lokalne dziedzictwo. Zaczął zgłębiać temat drzeworytnictwa, kolekcjonować materiały merytoryczne i artefakty z nim związane, jak również same drzeworyty. Chciał w ten sposób przygotować się do zawalczenia o wpis do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Po wielu latach przygotowań i dzięki współpracy wielu osób zrzeszonych przy stowarzyszeniach Tegit et Protegit, Folkowisko i innych ludzi zainteresowanych drzeworytnictwem w 2022 roku udało się tego dokonać. Reaktywacja i rozwój drzeworytnictwa zostało wpisane do Krajowego Rejestru.

– całość w najnowszym wydaniu-