Odszedł dr Jan Zuchowski Marian Ważny

W Narolu 2 stycznia zmarł dr Jan Zuchowski. Ten wnuk przedwojennego posła i wójta Narola Jędrzeja Zuchowskiego był postacią niezwykłą. Trudno nam byłoby w powiecie znaleźć drugiego lekarza a nawet osobę z wieloletnim pobytem za granicą i równocześnie z imponującym społecznym zaangażowaniem w sprawy rodzinnego miasta, gminy i powiatu.

Po ukończeniu studiów pragnie poznać świat i poszerzyć horyzonty wiedzy, opuszcza więc  kraj i wyjeżdża do Szwecji, gdzie po uzyskaniu szwedzkiego dyplomu dentysty, przez prawie 30 lat w Sztokholmie pracuje w swoim zawodzie.

(…)

Kilkakrotnie odwiedza gminę Stary Dzików. Przekonuje władze do utworzenia w tamtejszej cerkwi Muzeum Katyńskiego. Cerkiew stała się znana w całej Polsce, dzięki filmowi Andrzeja Wajdy „Katyń”. W realizacji tego projektu deklaruje również swój udział.
W jego społecznym zaangażowaniu było też przekraczające realne możliwości wizjonerstwo. Oto w odnowionym pałacu dążył do utworzeniu w Narolu placówki muzealnej, dla której deklarował się przekazać swe cenne zbiory. Otóż będąc w Szwecji odkupił około 60 map z 1696r. sporządzonych przez szwedzkiego szpiega z okresu „potopu”, a obejmujących też Podkarpacie i Roztocze. Posiadał też 20 obrazów słynnych mistrzów pędzla, w tym Kossaka, Axentowicza, Styki.

Ten społecznik tak jak jego dziadek na trwale zapisał się w zbiorowej pamięci mieszkańców. To w dużej mierze jego zasługą są cywilizacyjne przeobrażenia Narola i gminy. W czasach zdominowanych pogonią za pieniędzmi, nie zapomnijmy o bezinteresowności Jana Zuchowskiego, który poświęcił lata swojego życia dla dobra swojej małej ojczyzny.

– całość w najnowszym wydaniu-