Pozostała pamięć… Adam Łazar

Świat lubaczowskich Żydów przestał istnieć. Pozostała pamięć.

W dniach od 27 stycznia do 3 lutego 2023 r. po raz piętnasty na Podkarpaciu obchodzono Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku, w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Data święta, wyznaczona na 27 stycznia, upamiętnia wyzwolenie przez oddziały Armii Czerwonej w 1945 r. niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau – obecnie jednego z najważniejszych miejsc pamięci o zagładzie. O zagładzie
Żydów pamiętano też w Lubaczowie. W okresie międzywojennym, według spisu ludności z 1931 r., na 6251 mieszkańców Lubaczowa, 1794 przyznawała się do wyznania mojżeszowego, a przed wybuchem wojny Żydzi przekroczyli 2 tys. osób. Jesienią 1942 r. okupanci ustanowili w tym mieście getto. Od 1 grudnia tegoż roku „żydowska dzielnica mieszkaniowa” –jak z obłudą gestapowcy ją nazwali – została zamknięta, co oznaczało zakaz jej opuszczenia pod karą śmierci.

W lubaczowskim getcie przebywało ok. 6 tys. Żydów. Z niego wysyłano transporty śmierci do obozu zagłady w Bełżcu, a gdy ten został zamknięty w grudniu 1942 r., do obozu zagłady w Sobiborze. 8 stycznia 1943 r. rozpoczęła się likwidacja getta. Oddział likwidacyjny wypędzał Żydów z domów na ulice, opornych i ukrywających się zabijano. Żydów
ustawiano w kolumny i godzinami kazano stać na siarczystym mrozie. Upadali z głodu i zimna.

– całość w najnowszym wydaniu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  W dniach od 27 stycznia do 3 lutego 2023 r. po raz piętnasty na Podkarpaciu obchodzono Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku, w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Data święta, wyznaczona na 27 stycznia, upamiętnia wyzwolenie przez oddziały Armii Czerwonej w 1945 r. niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau – obecnie jednego z najważniejszych miejsc pamięci o zagładzie. O zagładzie
Żydów pamiętano też w Lubaczowie. W okresie międzywojennym, według spisu ludności z 1931 r., na 6251 mieszkańców Lubaczowa, 1794 przyznawała się do wyznania mojżeszowego, a przed wybuchem wojny Żydzi przekroczyli 2 tys. osób. Jesienią 1942 r. okupanci ustanowili w tym mieście getto. Od 1 grudnia tegoż roku „żydowska dzielnica mieszkaniowa” –jak z obłudą gestapowcy ją nazwali – została zamknięta, co oznaczało zakaz jej opuszczenia pod karą śmierci.

W lubaczowskim getcie przebywało ok. 6 tys. Żydów. Z niego wysyłano transporty śmierci do obozu zagłady w Bełżcu, a gdy ten został zamknięty w grudniu 1942 r., do obozu zagłady w Sobiborze. 8 stycznia 1943 r. rozpoczęła się likwidacja getta. Oddział likwidacyjny wypędzał Żydów z domów na ulice, opornych i ukrywających się zabijano. Żydów
ustawiano w kolumny i godzinami kazano stać na siarczystym mrozie. Upadali z głodu i zimna.

– całość w najnowszym wydaniu-