Moje spotkania z kulturą Adam Łazar

 (…)

  Wspomnę o jednym fakcie. Na posiedzenie naszej Komisji przybyła delegacja z Przemyśla z petycją o odwołanie jednego z dyrektorów odpowiedzialnego za kulturę. Była i sugestia, by zlikwidować Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju. Tłumaczyłem, że w Horyńcu jest zabytkowy teatr dworski Ponińskich, jeden z nielicznych wolno stoją-cych teatrów. Przyjeżdżają na Biesiadę teatry z całej Polski z ambitnym programem. Impreza ma swoją renomę i szkoda by było nie kontynuować jej dorobku. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zmienić repertuar. Mogą być np. grane sztuki o tematyce religijnej. Przekonałem ich tą wypowiedzią. Biesiada ocalała. Trwa do dziś, odbyło się jej ponad 40 edycji. Od wielu lat piszę o nich relacje w prasie.

-całość w najnowszym wydaniu-