Urok Rudy Różanieckiej Adam Łazar

  Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w 2020 r. realizowany był po raz dziewiąty. Ma on na celu pokazanie szerszemu kręgowi odbiorców piękna wiejskiego krajobrazu, promowanie idei wspólnego działania społeczności wiejskiej, nastawionego na uzyskanie wspólnej korzyści w postaci przyjaznej dla mieszkańców, zadbanej, pięknej wsi stanowiącej wizytówkę nie tylko społeczności lokalnej, ale również regionu. Stwarza on doskonałą okazję do promowania i nagradzania tych sołectw z terenu województwa podkarpackiego, których mieszkańcy pielęgnują środowisko naturalne, chronią lokalne dobra kultury i krajobraz oraz aktywizują społeczność sołectwa do wspólnych działań.

(…)

  Ubiegłoroczna edycja konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2020” była wyjątkowa pod wieloma względami. Konkurs przebiegał w jednym etapie, a komisja konkursowa wyłoniła laureatów na podstawie nadesłanych prezentacji multimedialnych oraz dokumentacji opisowych. Do konkursu wpłynęło aż 31 zgłoszeń. Jury, składające się z 6 przedstawicieli Departamentów Urzędu Marszałkowskiego, zdecydowało, że najpiękniejszą wsią podkarpacką za rok 2020 jest Ruda Różaniecka z gminy Narol. Drugie miejsce zajęła Bircza, a trzecie – Cierpisz.

(…)

Do najcenniejszych zabytków zalicza zespół pałacowo-parkowy Brunickich i Wattmanów z XIX wieku wybudowany w stylu neobarokowym, zabytkowy budynek oficyny dworskiej z końca XVIII wieku. We wsi znajduje się cmentarz komunalny oraz pięknie położony i odnowiony w 2019 roku cmentarz partyzancki, gdzie spoczywają miejscowi partyzanci Armii Krajowej, którzy polegli w niemieckiej akcji Sturmwind II.

– całość w najnowszym wydaniu –