Temat do przemyślenia Edward Dziaduła

  W połowie stycznia br. przesłałem drogą elektroniczną do czworga posłów na Sejm – Anny Schmidt-Rodziewicz, Teresy Pamuły, Marka Kuchcińskiego i Mieczysława Kasprzaka – następujący tekst:

Kapituła dorocznego plebiscytu na Słowo Roku ogłosiła, że rzeczownik KLIMAT został wybrany słowem roku 2019.Chciałbym przekazać, że Kresowiak Galicyjski w marcowym numerze zamierza podjąć tematykę globalnych zmian klimatycznych. Jest to obecnie najważniejszy problem na świecie.

 Mniemam, że Pan/Pani również uznaje ten temat za bardzo ważny w swoim dotychczasowym, jak też przyszłym działaniu.

 Proszę zatem uprzejmie o informację, z jakimi inicjatywami w tym zakresie i na jakim forum występowała Pani w poprzedniej kadencji Sejmu RP. Jednocześnie proszę o podzielenie się z naszymi Czytelnikami zamierzeniami związanymi z tematyką ekologii i zmian klimatycznych, które planuje Pani realizować w bieżącej kadencji.

 Korzystając z okazji, chciałbym również prosić o przekazanie oceny projektu „Strategia rozwoju województwa Podkarpacie 2030 ” pod kątem zrównoważonego rozwoju powiatu lubaczowskiego.

– całość w najnowszym wydaniu –