Gminy dystansują Lubaczów Marian Ważny

  Zdawać by się mogło, że to Lubaczów jest ośrodkiem kultury promieniującym na cały powiat. Dysponuje przecież liczną rzeszą inteligencji, w tym animatorów kultury. Zlokalizowane są tutaj placówki i instytucje kulturalne dysponujące specjalistyczną kadrą. To tu powinny się rodzić ciekawe inicjatywy kulturalne i przedsięwzięcia, jak sejmiki, festiwale, przeglądy skłaniające terenowe placówki kulturalne do naśladownictwa.

Niestety prawda jest odmienna. To teren, szeroko pojęta prowincja, czyli ościenne gminy zdecydowanie wyprzedzają Lubaczów w inicjatywach i aktywności kulturalnej. I tak w Horyńcu Zdroju mieliśmy już w tym roku 41. edycję Biesiady Teatralnej, wydarzenia kulturalnego o randze ogólno-krajowej. Co roku zjawiają się tu najwybitniejsze teatry amatorskie w kraju.  

– całość w najnowszym wydaniu –