Burza w szklance wody Marian Ważny

  Dominującym tematem sesji Rady Powiatu 14 maja było Muzeum Kresów. Radni debatowali nad statutem tej placówki, w którym funkcja wicedyrektora nie była przewidziana. Statut przewidywał udzielanie przez dyrektora pracownikom pełnomocnictwa. Sprawa ta stanęła już na poprzedniej sesji odbytej 4 maja. Wówczas dyrektor muzeum Tomasz Róg w swoim wystąpieniu stanowczo uzasadniał utrzymanie w statucie funkcji wicedyrektora. Dotychczas funkcję tę pełniła Barbara Woch.

 W emocjonalnej mowie sprzeciwiał się degradacji pracownika. Roztaczał miraże jej rozległej wiedzy z zakresu muzealnictwa, z której korzystali również włodarze gmin w naszym powiecie. Dyrektor przekonywał, że pani Woch jest wręcz niezastąpiona, ponieważ tylko ona posiada uprawnienia konserwatora i pisze wnioski o dofinansowanie. Przypomniał, że Barbara Woch pozyskała z zewnątrz na inwestycje bieżące w latach 2005-2018 6238000 zł. Pytał, kto będzie pisał projekty? Kto się zajmie wnioskami? Kończąc, zakomunikował, że odpowiedzialność za zwolnienie tej osoby z funkcji zastępcy ponosi dyrektor muzeum, a on nie chce, aby dokonane to zostało jego rękami. Zdaniem dyrektora pozbawienie muzeum stanowi-ska wicedyrektora może doprowadzić wręcz do upadku placówki. Patetycznie stwierdził: „Nie będę grabarzem muzeum”.

– całość w najnowszym wydaniu –