Procesja z obrazem Maryi Panny Łaskawej z 1598 r. Adam Łazar

  Obraz Najświętszej Maryi Panny, czczony obecnie w Sanktuarium przy konkatedrze w Lubaczowie, powstał w 1598 roku we Lwowie. Nazwany został później obrazem Najświętszej Maryi Panny Łaskawej. Matka Boża przedstawiona jest na nim jako Królowa Nieba, tronująca wśród obłoków, koronowana przez anioły i jako Królowa Ziemi, mająca pod stopami zamki ziemskich królów. W zaraniu swego istnienia był obrazem epitafijnym, szybko jednak stał się przedmiotem powszechnego kultu, gdyż zasłynął cudami. W połowie XVII w. stał się prawdziwym palladium – tarczą obronną Lwowa, miasta, które było wschodnim bastionem Rzeczypospolitej. Od 1648 roku dzieje obrazu splatają się ściśle z historią Rzeczypospolitej. Wstawiennictwu w tymże roku Najświętszej Maryi Panny przypisano fakt odstąpienia od murów Lwowa po trzytygodniowym oblężeniu wojsk kozackich i tatarskich pod wodzą Bohdana Chmielnickiego. W roku 1655 znów zapędzili się Kozacy pod Lwów, znów bezskutecznie oblegali miasto, a gdy od niego odstąpili, wydarzenie to znowu przypisano Maryi, do której ludność Lwowa przez cały czas oblężenia zanosiła błagalne modły o ratunek i opiekę dla miasta.

 W latach szerzenia się „morowego powietrza”, czyli choroby zakaźnej, lwowianie organizowali z tym obrazem przebłagalne procesje i choroby ustawały. Najsłynniejszym jednak wydarzeniem historycznym, związanym z lwowskim obrazem w latach wojny ze Szwedami, były złożone przed nim śluby króla Jana Kazimierza i obranie Matki Bożej Łaskawej za Królową Korony Polskiej w dniu 1 kwietnia 1656 r.

– całość w najnowszym wydaniu –