Mgła tajemniczości otaczająca miasto Marian Ważny

  Dla przeważającej większości lubaczowian miejska rzeczywistość wydaje się przejrzysta i pozbawiona tajemnic. Każdy zadowala się tym, że znane są mu realia z bezpośredniego otoczenia albo z miejsca pracy. Myśli w kategoriach, że wszystko o swoim mieście wie. Wiadomo, czym każdy urząd, instytucja się zajmuje. Wie, czego może oczekiwać od sąsiadów, znajomych, kogo spotka, idąc na spacer, do kościoła. Również napotkani przechodnie z przekonaniem mówią, że wiedzą wszystko o swoim mieście, że nic nie może ich tutaj zaskoczyć. Od lat przecież tu mieszkają.

 Równocześnie jednak za tym niby oczywistym obrazem miasta kryje się drugie dno, czyli bardzo złożona, skomplikowana, tajemnicza miejska rzeczywistość. Tworzą ją instytucje, urzędy z nieformalnymi powiązaniami.

– całość w najnowszym wydaniu –