Wojskowa przysięga w Lubaczowie 

 

     – Dziś,  7 lipca 2019 r. przeżywamy podniosłą uroczystość. Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej  na Rynku naszego miasta złożą przysięgę. Poprzedzona ona  zostaje tą uroczystą Mszą św. w lubaczowskiej konkatedrze. – powiedział w słowach powitania dziekan i proboszcz ks. kan. Andrzej Stopyra. Eucharystii przewodniczył kapelan WOT, ksiądz podporucznik Jerzy Skimina. –  Przysięga wojskowa, którą złożycie, jest wielkim wyróżnieniem a równocześnie zobowiązanie  wobec Boga, Ojczyzny i bliźnich, a zwłaszcza tej małej ojczyzny, naszej podkarpackiej ziemi, tych miast, miasteczek i wiosek na niej położonych – tymi słowami  rozpoczął homilię ksiądz podporucznik Wojciech  Środa. . Eucharystię swoją muzyką ubogaciła orkiestra wojskowa z Lublina

             Adam  Łazar
        

            Całość w najnowszym numerze Kresowiaka