„Porcelanowy” Jubileusz lubaczowskiej struktury PSD

 

          27 września 2018 r. Powiatowo-Miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków obchodziło podwójne święto: jak corocznie tegoroczny „Światowy Dzień  Walki z Cukrzycą” oraz przypadającą w tym roku 20-tą rocznicę powstania Koła PSD w Lubaczowie, czyli swój „porcelanowy” Jubileusz.

          Świętowanie zainaugurowała odprawiona o godz. 1000 w  lubaczowskim Sanktuarium NMP Łaskawej Lwowskiej przez ks. Andrzeja Stopyrę przy szczelnie wypełnionej świątyni Msza św. W jej trakcie asystę, śpiew responsorialny oraz modlitewne  wyzwania, to czynny udział wydelegowanych członków tejże struktury, zaś inicjowanie wspólnego śpiewu, czy też wykonanie mszalnych psalmów było domeną ich zespołu „Radość”, któremu akompaniował i do zasygnalizowanych uroczystości przygotowywał Janusz Szaj.  

          W szczególnej homilii proboszcz parafii p.w. św. Stanisława BM – Andrzej Stopyra – omówił aspekty podstępnej choroby, którą jest cukrzyca, w szerszym kontekście ustosunkował się do szeroko pojętej niepełnosprawności i – kończąc kazanie – podkreślił, „że dobrze się stało, iż przed 20-ma laty powstało to stowarzyszenie, które swoim doświadczeniem służy tym, którzy zapadli na tę podstępną cywilizacyjną chorobę”.

          Tuż po godz. 1100, czyli po zakończeniu zrelacjonowanej Mszy św. nastąpił, przemarsz do parkującego przy ul. Sienkiewicza autokaru Bronisława Kamińskiego lub do prywatnych samochodów, którymi przemieszczono się do „Kresowej Osady” w Baszni Dolnej, gdzie kontynuowano „cywilną” część Jubileuszu.                    Zygfloir

 

                   Całość w najnowszym numerze Kresowiaka