Konkurs „Wiem wszystko o mojej miejscowości”

W piątek 25 stycznia 2019 roku odbyło się uroczyste podsumowanie 21. edycji konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości”. W Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. Władysława Broniewskiego  spotkali się jego uczestnicy, nauczyciele-opiekunowie, dyrektorzy szkół, jurorzy, władze samorządowe, zaproszeni goście. Wszystkich powitała dyrektor MBP Katarzyna Pelc-Antonik. – Tegoroczna edycja miała na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pogłębianie znajomości historii regionu z okresu walk o niepodległość i procesów kształtowania się polskiej państwowości na naszym terenie, dokumentowanie przedsięwzięć realizowanych w powiecie lubaczowskim z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości – powiedziała. Poinformowała, że do 21. edycji konkursu wpłynęło 65 prac (9 historycznych, 40 plastycznych, 16 kompletów zdjęć), przygotowanych pod kierunkiem 26 nauczycieli z 20 szkół z terenu powiatu lubaczowskiego.  Ogłoszenie wyników konkursu poprzedził występ artystyczny  młodzieży pracującej w sekcji wokalno-muzycznej  przy Miejskim Domu Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego pod opieką jego dyrektora Andrzeja Kindrata. Uczestnicy uroczystości obejrzeli także film” „Kresowa Niepodległa”, dokumentujący uroczystości rocznicowe organizowane w ramach projektu pod tym tytułem przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej. Konkurs „Wiem wszystko o mojej miejscowości” przeprowadzony został w trzech kategoriach…..

Adam Łazar                                     

                   Całość w najnowszym numerze Kresowiaka