Uzdrowisko- Horyniec Zdrój

    Mijają trzy lata od mojej pierwszej publikacji w Kresowiaku…na temat  „Uzdrowiska – Horyniec Zdrój”. Wtedy pan Piotr Cencora  dwukrotnie był moim rozmówcą. W 2014 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego został właścicielem tej Spółki z o. o. , a pana Piotra powołano na Prezesa Zarządu w maju 2015 r.  Opracowany przez ówczesny  Zarząd  5-letni plan rozwoju Spółki do 2018 roku zakładał , że w latach 2015- 2018 wykonanych będzie osiem zadań o charakterze inwestycyjno- remontowych. Na początku 2017 r. zakończono prace przy dwóch dużych  projektach” Termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej w obiektach sanatoryjnych i Modernizacja obiektów „Jawor” i „Jawor II” celem…zwiększenia bazy pobytowej o około 15 miejsc noclegowych. Jednocześnie w ramach kontynuacji zadania wymiany kotłów opalanych miałem na paliwo gazowo-olejowe zainstalowano pompy do wentylacji i klimatyzacji oraz wymieniono ciągi c. o.  w Domu Zdrojowym. Koszt wymienionych robót modernizacyjnych wyniósł 8.6 mln zł z czego 3,6 mln środki własne  (kredyt), 2.5 mln zł dokapitalizował Właściciel, reszta to tzw. fundusze norweskie.

   W 2O16 roku odwołano p. Piotra Cencorę, a funkcję prezesa powierzono ponownie p. Dorocie Czyż, która w Spółce pracuje od 2010 r. W  roku 2017  nie realizowano kolejnych zadań. Nie oznacza to, że Zarząd Spółki w nowym składzie i pod nowym kierownictwem zaniechał planowanego rozwoju Uzdrowiska. W tym czasie Zarząd opracował trzy projekty inwestycyjne, które zostały złożone w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  W tym konkursie mogły brać udział wszystkie podkarpackie uzdrowiska.        

Edward Dziaduła 

   :: Całość w najnowszym wydaniu Kresowiaka ::