Edukacyjna sesja Rady Powiatu

                               

   28 lutego  odbyła się sesja Rady Powiatu, której najważniejszym tematem  był obecny stan    środowiska i program jego ochrony na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do 2026. Radni uzyskali bardzo wiele wiadomości w tym zakresie ( byli edukowani), w dyskusji wiele razy padało słowo edukacja, więc użyłem takiego określenia w tytule informacji            o obradach  Rady Powiatu. Sesja była bardzo dobrze przygotowana pod względem merytorycznym. Zaprezentowano  wszystkie aktualne  informacje związane z tą tematyką. Pokazano stan środowiska w naszym powiecie, nasze bogactwo przyrodnicze, z pewnością po to aby  radni wiedzieli co mamy chronić.

  W pierwszej części obrad nad tą tematyką, przedstawicielka Regionalnego Wydziału Monitoringu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Marta Cwynar zapoznała uczestników sesji jedyni   z wynikami monitoringu stanu środowiska w powiecie lubaczowskim w roku 2017.  Reakcja na tę informację zależy od naszych samorządów. Raport środowiskowy z roku 2018 zostanie przedstawiony  Radzie w  2020 roku.                      Edward Dziaduła

         Więcej w najnowszym numerze Kresowiaka