Szlakiem  unijnych inwestycji

     

Wydawca „ Kresowiaka Galicyjskiego” wraz z grupo dziennikarzy mediów podkarpackich, w dniach 9 – 11. X br. uczestniczył w zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie objeździe studyjnym  obiektów w Słowacji i na Podkarpaciu modernizowanych i rozwijanych przy wsparciu funduszy unijnych w ramach programu Współpracy Transgraicznej Interreg V-Polska Słowacja 2014 – 2020. Przed wyjazdemi, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się krótkie seminarium. Zaprezentowano tutaj      przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji  Podkarpacie „Pro Carpathia” projekt „Szlak Kultury  wołoskiej”.  oraz projekt” Karpacki szlak wina”. Z kolei Gmina  Miasto Rzeszów przedstawiła projekt  „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza” a Urząd Marszałkowski projekt „ Szlak Maryjny- Światło ze Wschodu” .Zaprezentowane tematy były wprowadzeniem do zwiedzanych  przez dziennikarzy obiektów w terenie.

    Po wyjeździe w Krośnie   władze miasta przedstawiły projekt realizowany z miastem Preszev  w Słowacji  „Historia miast w nowoczesnej odsłonie”. Wspólnie z miastem partnerskim  opracowana została multimedialna aplikacja  w formie  lotu balonem nad miastem. Oglądając ją  widzimy miasto nie tylko z góry ale wchodzimy też   w jego  historię i teraźniejszość. Możemy też zobaczyć obiekty niedostępne jak krypty.  Aplikacja  okazała się  bardzo atrakcyjna  szczególnie i dla ludzi młodych gdyż formy wirtualne są jej bardzo bliskie.  Trwają również prace nad dedykowaną aplikacją mobilną, która po pobraniu na smartfon oprowadzi turystów i mieszkańców po najważniejszych zabytkach Krosna. Aplikacja za pomocą GPS będzie łączyć się ze specjalnymi nadajnikami zamontowanym w obrębie starówki.                           Marian Ważny

            

Więcej w najnowszym numerze Kresowiaka