Recytatorzy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach najlepsi     

     Jedną z form pracy wokół patrona szkół noszących imię św. Jana Pawła II jest konkurs recytatorski poezji  Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. W tym roku odbvła się szósta edycja tego ogólnopolskiego konkursu, a jego głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jana Pawła II w Toruniu wraz z Szkołą Podstawową nr 13 i Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w tym mieście, a noszące to zaszczytne imię. To oni w styczniu rozesłali regulamin konkursu do wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych Rodziny Szkół Jana Pawła II i zachęcili do rozpropagowania idei konkursu wśród swoich uczniów oraz zorganizowania etapów szkolnych i regionalnych.     Impreza finałówa odbyła się w niedzielę  8 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W auli toruńskiej uczelni laureatów i finalistów VI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II oraz ich opiekunów powitała Magdalena Kartanas, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Toruniu.”. Gości powitali i głos zabrali również: wiceprezydent miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz, ks. Daniel Adamowicz oraz dyrektor SP Nr 4 Izabela Ziętara. W imieniu jurorów – którymi byli: Anna Józefiak (przewodnicząca, nauczyciel V LO w Toruniu),dr Joanna Wnuczyńska (WSKSiM), Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Mariusz Orłowski (Telewizja Toruń), Jakub Stępień (uczeń IV LO w Toruniu), głos zabrał Mariusz Orłowski i podkreślił, że wszyscy finaliści konkursu recytowali naprawdę pięknie, jednak nagrody powędrowały do tych, którzy naprawdę zrozumieli to, o czym mówili.

                                                                        Adam łazar

 ł

Całość w najnowszym wydaniu Kresowiaka Galicyjskiego