33. Spotkanie z Kulturą

Był taki czas, że miasto Zamość i Przemyśl były stolicami województw. Radni i sołtysi tamtego okresu naciskały na władze, by zbudować drogę między  Moszczanicą a Wolą Obszańską. Starania powiodły się. Na granicy między gminą Stary Dzików a Obszą, obecnym powiatem lubaczowskim a biłgorajskim, województwem lubelskim a podkarpackim nastąpiło 33 lata temu uroczyste otwarcie drogi z częścią artystyczną.  To wówczas  włodarze gmin Obsza i Stary Dzików i podlegli im dyrektorzy gminnych ośrodków kultury zdecydowali organizować w tym miejscu „Spotkania z Kulturą”. Pomysł  okazał się być trafionym.  W niedzielę 22 lipca 2018 roku odbyła się już 33. edycja  tych kulturalnych spotkań. Gości i mieszkańców gmin sąsiadujących ze sobą powitali wójtowie: Barbara Małecka i Andrzej Placek. Pozdrowienia i życzenia dla uczestników spotkania przekazał starosta lubaczowski Józef Michalik. Na wniosek Władysława Rebizanta, właściciela szałasu nad Tanwią, w którym organizuje co roku Biesiadę Piosenki Partyzanckiej, władze kombatanckie przyznały opiekunce zespołu śpiewaczego „Biała czeremcha” Stefanii Zając Krzyż Czynu Zbrojnego  Polskiej Samoobrony na Kresach  Wschodnich Rzeczypospolitej Polski.  Ten zespół z Starego Dzikowa działający przy Klubie Seniora w swoim repertuarze śpiewa piosenki partyzanckie i patriotyczne. Odznaczenie wręczył starosta Józef Michalik             

Adam Łazar
             

 

:: Całość w najnowszym numerze Kresowiaka ::