Cieszanowski PIS przygotowuje się do wyborów

 

Według źródeł zbliżonych do gminnej organizacji Prawa i Sprawiedliwości w Cieszanowie brane są po uwagę trzy osoby, z których zostanie wyłoniony kandydat w wyborach na Burmistrza MiG w Cieszanowie.

 Jednym z kandydatów jest Wiesław Kudyba, nauczyciel, prawnik, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Chotylubiu, trener ds. Unii Europejskiej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, były zastępca Burmistrza Cieszanowa, dyrektor Zakładu Obsługi Gminy, prezes ZUK Sp.                z o.o, Wicedyrektor Szkoły Pomaturalnej COSINUS w Rzeszowie, w latach 2008-2010 Dyrektor Regionalny w Korporacji Prawno-Finansowej   „Feniks” w Lublinie. Doradca merytoryczny, trener, wykładowca, koordynator projektów unijnych w takich firmach jak: Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości w Rzeszowie, Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Przemyślu, Instytut Rynku Pracy-Fundacja Nowy Staw. Dyrektor Regionalny w firmie Coral Club Internatinal, współpracownik czeskiej firmy Starlive. Trener Zarządzania, posiadający kompetencje do zarządzania firmą średnią- do 250 osób.                                                                               Jacek Sowa                                                                                                                                                                                                                                    

Całość w najnowszym wydaniu Kresowiaka Galicyjskiego