Polityka w powiatowych opłotkach

    Można się spotkać z poglądem, że polityka zawarowana jest dla  ludzi w  stolicy, co najwyżej  w województwie. Ale już w  Polsce gminnej i powiatowej nie powinno być dla niej miejsca   i że   tu   liczą się konkretne dokonania,. A więc  kilometry odremontowanych dróg, chodników, zmodernizowane obiekty użyteczności publicznej. Wbrew pozorom również w Polsce gminnej i powiatowej mądra  polityka jest niezbędna. W realiach demokracji wygrywają  bardziej zapobiegliwi, stosujący profesjonalnie opracowaną strategię. Tymczasem  na dole   uprawianie polityki dość często sprowadza się  do  amatorszczyzny, czyli  do własnych egoistycznych celów: jak przetrwać na zajmowanym stanowisku i wygrać kolejne wybory

     Trampoliną do zaistnienia w życiu publicznym są   partie polityczne. Do niedawna  w naszym powiecie należało do nich  PSL. W starostwie i w większości gmin  włodarzami byli ludzie z legitymacją  tej formacji .Dopiero w ostatnich wyborach partia ta poniosła klęskę. Straciła władzę w powiecie oraz w gminach Stary Dzików, Wielkie Oczy i Narol. Liderzy PSL zgodnie twierdzą, , że jest to chwilowy kryzys i partia ta w  krótkiej perspektywie odbuduje swą dawną dominującą pozycje.

                                                         Marian Ważny

    Więcej wnajnowszym numerzeKresowiaka