550 lat  parlamentaryzmu w Polsce

 

   W ubiegłym roku minęła 550 rocznica parlamentaryzmu w Polsce. Uczczono ją w całym kraju uroczystościami, sesjami i seminariami naukowymi .  Na grudniowej sesji rady rocznicę te zaakcentowano również w naszym powiecie. Radny Henryk Goraj zaprezentował z okresu dwudziestolecia międzywojennego sylwetki dwóch  wybitnych  parlamentarzystów z naszego terenu. Stanisława Hulaka ze Starego Dzikowa  i   Jędrzeja  Zuchowski  z Narola ..Radni minutą ciszy uczili pamięć wymienionych parlamentarzystów.

   Jędrzej  Zuchowski był posłem i zarazem burmistrzem  Narola To za jego kadencji i w wyniku jego zabiegów wybudowano w Narolu Dom Polski zwany później ratuszem, remizę strażacką i drogę do Młynków gdzie był usytuowany młyn. A jego wnuk doktor Jan Zuchowski utworzył fundacje imienia  Jędrzeja Zuchowskiego, która grupie kilkunastu najzdolniejszych uczniów  co roku  przydziela stypendia.                     Marian Ważny

    Więcej w najnowszym numerze Kresowiaka

 

: ::