Pieśni Maryjne

 

Pod honorowym patronatem metropolity przemyskiego abp. Adama Szala, Pasterza diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp. Mariana Rojka  i marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla 14 października 2018 roku w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie odbył się siódmy Regionalny Przegląd Chórów śpiewających „Pieśni Maryjne”. Zainaugurowała go w konkatedrze Msza św. sprawowana przez dziekana dekanatu biłgorajskiego ks. Witolda Batyckiego, w asyście dziekana lubaczowskiego ks. kan. Andrzeja Stopyry.  W homilii ks. Sławomir Skowroński  wiele uwagi poświęcił znaczeniu  śpiewu i muzyki, nieodłącznej części liturgii.  Tę Eucharystię ubogacił śpiewem lubaczowski chór seniorów pod przewodnictwem Janusza Szaja.

  Otwierając siódmy  Regionalny Przegląd Chórów, kustosz tego miejsca ks. kan. Andrzej Stopyra powitał chórzystów, dyrygentów, kierowników zespołów, jurorów, władze samorządowe, mieszkańców Lubaczowa.  Chóry powitał także starosta Józef Michalik i burmistrz Krzysztof Szpyt, życząc  udanych występów, a odbiorcom niezapomnianych wrażeń. Konferansjer ks. Sławomir Skowroński przedstawił jurorów, którymi byli:  prof. dr hab. Monika Mielko-Ramiszewska – wykładowca z Uniwersytetu Marii Curie-Skłowowskiej z Lublina, od 1993 r. dyrygent i  kierownik artystyczny Akademickiego Chóru Medycznego w Lublinie, z którym brała udział w wielu koncertach w kraju i za granicą.Remi Gousseau – francuski dyrygent i kompozytor, były dyrektor w Konserwatorium w Paryżu, dyrektor kilku festiwali muzycznych; ks. Witold Batycki –  dyrektor Diecezjalnej Szkoły Muzyki Kościelnej                                                         Adam Łazar

 

:: Całość w najnowszym numerze Kresowiaka ::