Czytelnicy Kresowiaka Galicyjskiego na spotkaniu z jego wydawcą

   W ramach obchodów  Tygodnia Bibliotek 10 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie odbyło się spotkanie z  Marianem Ważnym wydawcą i redaktorem naczelnym miesięcznika „Kresowiak Galicyjski”.

    Wydawca z satysfakcjo stwierdził  że pismo odniosło sukces wydawniczy, już przez 26 lat trafia do czytelników i na trwale wpisało się w pejzaż społeczny miasta jak i powiatu.     -Jesteśmy sumieniem tej ziemi, lustrem na gościńcu, tragarzem faktów obiektywnych, rzetelnie sprawdzonych i opisanych. Kresowiak rozwesela ale też targa sumieniami, budzi dumę ale  i zawstydza. Przed nikim nie  padamy na kolana. Wydobywamy z mroku ludzi ciekawych, szlachetnych i przedsiębiorczych – mówił redaktor..

 Gazeta za misje poczytywała sobie prezentowanie sylwetek zacnych ludzi mających na swym koncie znaczące osiągnięcia ,pracę dla ogółu . Poprzez sięganie do tradycji pismo buduje lokalny patriotyzm, miłość do małych ojczyzn. Wydawca z naciskiem podkreślił, że  sukces wydawniczy „Kresowiaka Galicyjskiego” to triumf  idei społecznikowskiej. Autorzy za pisane artykuły nie pobierają  honorariów. Każdy ze współpracown8ików to znacząca indywidualność. To osoby o rozległych  horyzontach głęboko zanurzone w wartki nurt życia. A do grona tego należą: Anna Rutkowska, Adam Łazar, Edward Dziaduła,, Henryk Wolańczyk, Jan Zuchowski, Ryszard Kaczka, Zygmunt Florczak. Wspomniano też byłych współpracowników Adama Szajowskiego i  jego ojca Eugeniusza Szajowskiego którzy przez kilkanaście lat regularnie zasilali pismo w artykuły.                                  Lidia Świder

                                           Całość w najnowszym numerze Kresowiaka