Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej „Świadkiem Historii” Adam Łazar

W dniach 4 – 5 października 2023 r. na G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa trwał Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. W ciągu tych dwóch dni odbyły się debaty i konferencje między innymi o prasie emigracyjnej i losach polskich żołnierzy podczas II wojny światowej. Kongres to także multimedialne wystawy, prezentacje wydawnictw IPN i nowoczesne strefy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Wzięło w nim udział 7 tysięcy osób, w tym ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży z szkół Podkarpacia. Pod hasłem „Historia mówi przez pokolenia” starano się opowiedzieć o dziejach Polski i Polaków w XX wieku w sposób przystępny, ciekawy i nowoczesny.

Jednym z ostatnich punktów tego kongresu była gala Nagrody Honorowej „Świadka Historii”. Nagroda ta została ustanowiona przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
w marcu 2009 r. To wyróżnienie honorowe, przyznawane jest raz w roku instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w realizacji ustawowej działalności w obszarze edukacyjnym, naukowym i wydawniczym w poszczególnych regionach kraju. Na Podkarpaciu gala ta odbyła się po raz dwunasty. Nagrodę „Świadek Historii” otrzymało w tym roku 5 osób i Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. To prestiżowe odznaczenie wręczył osobiście prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, oraz dyrektor IPN w Rzeszowie, dr hab. Dariusz Iwaneczko. Medal w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej odebrał przewodniczący Marek Małecki.

-całość w najnowszym wydaniu-