Memento mori Edward Dziaduła

Odnowiony staraniem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Sakralnymi w Cieszanowie został nagrobek Anny Rojowskiej na miejscowym cmentarzu. Jest to arcydzieło nieznanego artysty, wykute w kamieniu. Na dwustronnej postawie ustawiony prosty krzyż, po lewej stronie wsparta postać kobiety (alegoria smutku). Kobieta odziana w rzymskie szaty, rękoma obejmuje drzewce krzyża. Po prawej stronie, u podstawy krzyża, umieszczona czaszka (symbol przemijania) okryta welonem. W okresie Zaduszek warto przytoczyć umieszczony na tym nagrobku, napis epitafijny, który jest fragmentem pieśni kościelnej przypisywanej poecie Franciszkowi Karpińskiemu :

POWRACA W ZIEMIĘ KTÓREJ PANIĄ BYŁA
ZIEMIA JĄ TRAWI NIEDAWNO ŻYWIŁA
TAK KAŻDA DROGA, KTÓRA NA ŚWIAT WODZI
NA TEN OSTATNI GOŚCINIEC WYCHODZI

Podczas kwesty w Dniu Wszystkich Świętych u bram cmentarza parafialnego zebrano 11500 zł. Zarówno kwestującym jak i ofiarodawcom serdecznie dziękuję. Miłośnicy zabytkowych nagrobków mogą wpłacać na nasze konto: BS Lubaczów O/ Cieszanów 80910110422004440526650001

Prezes Stowarzyszenia Edward Dziaduła
Cieszanów, dnia 2 listopada 2023 r.