Apostazja jako fakt społeczny Stanisław Obirek

Zjawisko apostazji na stałe zagościło w polskich mediach. Polki i Polacy swoje odejście od kościoła katolickiego przestali traktować jako temat wstydliwy. Wprost przeciwnie, dla wielu akt apostazji to sposób demonstrowania własnej niezależności i krytycznego osądu instytucji, która nie tylko przestała spełniać ich religijne i duchowe oczekiwania, ale stała się źródłem irytacji, a nawet gniewu. Czynią to pisarze, ludzie kultury, ale też zwykli ludzie, których wyznaniami są przepełnione media społecznościowe. Te głosy są odnotowywane nie tylko przez krytycznie nastawionych do kościoła odbiorców. Opublikowane w tym roku przez GUS dane nie pozostawiają wątpliwości. Jeśli w 2011 roku przynależność do katolicyzmu deklarowało 87,7 procent Polaków, to w 2021 ta cyfra skurczyła się do 71, 3 procent, a więc o 16,4 procent. To jest wyraz galopującej sekularyzacji. Również osoby pozostające w kościele, a nawet księża zdają sobie sprawę, że to zjawisko nie jest chwilową modą, ale coraz bardziej znaczącym faktem społecznym.

Jak do tej pory brakowało jednak systematycznego opracowania tego zjawiska. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi książka Odchodząc od wierzeń: analiza narracyjna dyskursu o apostazji. Jej autorka, dr Magdalena Grabowska, jest adiunktem w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania dotyczą takich zagadnień jak dyskurs narracyjny o apostazji, analiza językowego obrazu wiary w Boga, dyskurs i komunikacja we wspólnotach chrześcijańskich z nurtu ewangelikalnego oraz dyskurs tożsamościowy osób LGBT+. Na każdy z tych tematów opublikowała wiele artykułów w specjalistycznych czasopismach naukowych. Jej książka Odchodząc od wierzeń stanowi poniekąd zwieńczenie dotychczasowych badań, ale też otwiera nowe perspektywy zbyt mało opisanego zjawiska.

– całość w najnowszym wydaniu-