Z dyrektorem LO w Lubaczowie Markiem Chmielem rozmawia Marian Ważny

 

 Uczeń, nauczyciel w tej szkole, a obecnie jej dyrektor. Jakie uczucia to u Pana budzi?

Pracę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie na stanowisku nauczyciela języka polskiego rozpocząłem 1 września 1997 roku. Wcześniej w latach 1986 -1990 byłem uczniem klasy o profilu humanistycznym, a moją wychowawczynią była Pani Profesor Teresa Szydło, którą bardzo ciepło wspominam. Od samego początku, gdy zacząłem pracę, zostałem miło przyjęty przez całe grono pedagogiczne. Pamiętam dokładnie swój pierwszy dzień pracy, kiedy profesor Marian Grenik rozmawiał ze mną bardzo serdecznie, wspominając moją klasę, w której uczył fizyki.Z dnia na dzień nauczyciele, którzy mnie uczyli, stali się kolegami, co było dla mnie wielkim wyróżnieniem.
W Liceum pracuje już 23 lata, a od 1 grudnia 2020 roku, po wygranym konkursie, pełnię funkcję dyrektora, zastępując na tym stanowisku Pana Dyrektora Zbigniewa Hypiaka, który uczył mnie historii.
Liceum Ogólnokształcące ma ponad stuletnią historię i na trwałe wpisało się w historię Lubaczowa jak i całego powiatu lubaczowskiego, dlatego funkcja dyrektora jest wielkim zaszczytem i odpowiedzialnością.

(…)

Liceum dla młodych ludzi to drogowskaz do dalszego życia. Czy szkoła wspomaga uczniów w trafnym wyborze kierunku studiów ?

Szkoła średnia to czas, kiedy uczniowie dokonują jednych z pierwszych a zarazem najważniejszych wyborów i biorą za nie pełną odpowiedzialność. Pierwsze, bardzo ważne decyzje podejmują na początku nauki w liceum, kiedy muszą zadecydować jakich chcą się uczyć przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Bo tym samym decydują się, że z tego właśnie będą zdawać egzamin maturalny. Muszą być w tym konsekwentni, muszą wiedzieć czego chcą, bo wybór przedmiotów wiąże się nierozerwalnie z wyborem kierunku studiów. My, jako nauczyciele, staramy się naszym uczniom podpowiadać, sugerować, ale decyzja zawsze jest po stronie młodzieży. Wydaje mi się, że jako szkoła z tego zadania wywiązujemy się bardzo dobrze. Gdy spotykamy absolwentów liceum, którzy już są studentami, często słyszymy pozytywne opinie o tym, że dobrze przygotowaliśmy ich do
egzaminu maturalnego i pomogliśmy dokonać właściwego wyboru.

– całość w najnowszym wydaniu –