Kaplica Wieczystej Adoracji u Boromeusza   

   W kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Lubaczowie  powstała Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. – O  wyposażenie i otwarcie tego szczególnego miejsca modlitwy zabiegali parafianie. W naszej parafii powstało wiele  kół koronkowych, modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Chcieli miejsca, w którym o każdej porze dnia mogliby się modlić – mówi proboszcz tej parafii ks. Roman Karpowicz. Specjalnie dla tej kaplicy został odrestaurowany szczególny krucyfiks. Mieszkańcy Stanisławowa, wysiedleni po II wojnie światowej, opuszczając swoje miasto i kolegiatę,  zebrali ze sobą  krucyfiks Jezusa na Krzyżu z początku XVIII wieku, uznawany za cudowny. Był przechowywany w parafii pw. Św.  Piotra i Pawła w Opolu. Kuria Arcybiskupia w Lubaczowie w 1960 roku podjęła starania powrotu majątku ruchomego Archidiecezji Lwowskiej rozproszonego po Polsce, by przywrócić go do kultu na terenie Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie, w tak zwanej Archidiecezji w Lubaczowie.  10 września 1973 r. przywieziono do Lubaczowa wyposażenie z  kolegiaty w Stanisławowie: skrzynię  z cudownym krzyżem Jezusa Ukrzyżowanego i dwie skrzynie z  Drogą Krzyżową  (14 stacji gipsowych) i innymi obrazami świętych. Stacje Drogi Krzyżowej  kolegiaty stanisławowskiej znajdują się w lubaczowskiej konkatedrze.    Krucyfiks przekazano do prezbiterium parafialnego kościoła pw. św. Mikołaja w Lubaczowie, a od 2003 r. znalazł się w kaplicy bocznej nowego kościoła pw. Św. Karola Boromeusza, wzniesionego jako wotum wdzięczności za pobyt w tym mieście papieża Jana Pawła II w 1991 roku. Od Wielkanocy Krzyż ten zawisł w kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Chrystus z wysokości Krzyża powiedział: „Oto Matka Twoja”. Dlatego w tym miejscu modlitwy znalazł się i  cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej,   przed którym król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. złożył pamiętne śluby w katedrze lwowskiej. Wizerunek ten rekoronował papież Jan Paweł II na Jasnej Górze w czerwcu 1983 r. oraz we Lwowie 2001 r. Kopię tego cudownego wizerunku Pani Łaskawej ze Lwowa namalował dla kościoła pw. Karola Boromeusza w Lubaczowie lubaczowski znany artysta malarz i konserwator zabytków Jerzy Plucha. On też wykonał polichromię tej kaplicy.  – Czciciele Najświętszego Sakramentu już mogą się w tej kaplicy modlić. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, po Rezurekcji i po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, został on wniesiony do tej Kaplicy Wieczystej Adoracji, gdzie Pan Jezus będzie obecny każdego dnia od godzin porannych do wieczornych dla naszych parafian i z okolic. Serdecznie zapraszamy na adorację – dodaje proboszcz ks. Roman Karpowicz. Ksiądz proboszcz ustanowił także Stróżów Najświętszego Sakramentu, przekazując im klucze do kaplicy i powierzając im troskę o to szczególne miejsce.                   Adam Łazar   

               .