Stary Dzików (VI) Henryk Goraj

 (…)

 W Starym Dzikowie już w 1830 roku przy cerkwi greckokatolickiej parafii powstała szkoła parafialna, a w 1867 roku państwowa szkoła trywialna. Najpierw 1-klasowa, od 1901 roku 2-klasowa, od 1925 roku 3-klaso-wa, od 1935 r. 5-klasowa, a od 1937 – 6-klaso-wa. W latach wojny szkoła w Dzikowie funkcjonowała krótko.Po wojnie wznowiono działalność edukacyjną w Starym Dzikowie. Szkoła dzikowska szczyciła się wybitnymi pedagogami, którzy w trudnych powojennych czasach oddawali swoje serce dla kształcenia i wychowania ko-lejnych pokoleń. Byli to: Włodzimierz Czernecki, absolwent uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, nauczyciel biologii i geografii, społecznik, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie, założyciel Muzeum Regionalnego w Lubaczowie, Jadwiga Onyszkiewicz, Władysław Gustaw, późniejszy wicestarosta lubaczowski, Włodzimierz Pipka, Helena Zagórska, Antoni Ozimek – inspektor oświaty, który pozostawił opracowaną historię przedwojennego Starego Dzikowa.

-całość w najnowszym wydaniu-