Stary Dzików (IV) Henryk Goraj

 Wieś Miłków należała do gminy Stary Dzików, a po wojnie przestała istnieć. Większość gruntów uległo naturalnemu zalesieniu i należą do lasów państwowych. Część gruntów, głównie łąki, należały do Państwowego Funduszu Ziemi. Pomysł na zagospodarowanie tych łąk miał Antoni Cierpisz, który je zakupił w połowie lat osiemdziesiątych przy pomocy ówczesnego wójta gminy Stanisława Zająca. Miał plany stworzenia na terenach bagiennych stawów rybnych, do których spływały dwa potoki. Pomysł swój zaczął urzeczywistniać. Olszynę rosnącą na łąkach karczował i sprzedawał zakładom drzewnym, gromadząc środki finansowe na dalszą realizację pomysłu. Ponadto zatrudnił się jako zaopatrzeniowiec w SKR. W plan stworzenia stawów rybnych zaangażował swoją żonę Janinę oraz brata Adama, wraz z którym swoimi koparkami w środku lasu kopali staw. Z biegiem lat gospodarstwo rybackie zaczęło się powiększać, właściciel zaczął je zarybiać, na wędkowanie zaczęli przyjeżdżać okoliczni wędkarze, nawet z Jarosławia.

– całość w najnowszym wydaniu –