Lasy – nasze dobro narodowe

  

Rozmowa z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lubaczów – Panem mgr inż. Robertem Banasiem

Nadleśnictwo Lubaczów zarządza lasami częściowo położonymi w powiecie lubaczowskim, Panie Nadleśniczy proszę powiedzieć, jaki obszar te lasy zajmują?

Nadleśnictwo Lubaczów zarządza lasami państwowymi o łącznej pow. 21330,14 ha.Południowo-wschodnia część Nadleśnictwa – obręb Lubaczów – to tereny płaskie z niewielkimi wzniesieniami w okolicach Nowej Grobli, Łukawca i Wielkich Oczu. Są to głównie siedliska lasów i borów mieszanych. W pozostałej części dominują drzewostany sosnowe z domieszką dębu szypułkowego, buka, brzozy brodawkowatej i olszy czarnej oraz osiki, klonu, jaworu i świerku.

Najbardziej malownicza część Nadleśnictwa położona jest na Roztoczu Wschodnim zwanym też Rawskim – obręb Horyniec – objęta granicami Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Jest to najwyższa część Roztocza w granicach Polski ze wzniesieniami Krągły Goraj (389 m n.p.m.) i Długi Goraj (391 m n.p.m.). Na tym terenie pociętym stromymi wąwozami, znajdują się liczne źródła i cieki, dopływy Brusienki, Świdnicy, Sopotu i Raty. Najciekawsze zbiorowiska leśne w tym obrębie to nawapienne buczyny w leśnictwach Werchrata, Polanka i Dziewięcierz oraz drzewostany jodłowe na wschodniej granicy zasięgu występowania jodły w leśnictwie Załuże.            Anna Rutkowska

Całość wnajnowszym numerze Kresowiaka