Relikwie bł. Angeli Truszkowskiej dla oleszyckiej świątyni

 

 

Parafialny kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Oleszycach w środę 14 listopada 2018 r. wzbogacił się o  relikwie bł.  Marii Angeli Truszkowskiej. Wraz z liczną grupą Sióstr Felicjanek z przemyskiej prowincji, przekazała je siostra prowincjonalna  Maria Amadeus Pacławska. Po nabożeństwie ku czci tej błogosławionej i nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył dziekan i proboszcz ks. kan. Józef Dudek.  W homilii ukazał sylwetkę błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej. Urodziła się 16 maja 1825 r. w Kaliszu. Rodzina Truszkowskich w 1834 r. przeniosła się do Warszawy. Zofia, bo takie imię otrzymała na chrzcie,  ze względu na stan zdrowia zmuszona została do przerwania nauki i wyjazd na leczenie do Szwajcarii.  W otoczeniu pięknej przyrody wsłuchiwała się w głos Boży.  Rozmiłówała się w modlitwie. W 1854 r. zaczęła organizować stowarzyszenie pomocy ubogim. Zorganizowała schronisko dla bezdomnych sierot i staruszek.3 czerwca 1855 r.  Zofia przyjęła habit  tercjarski z rąk duchowego kierownika,  kapucyna Honorata Kuźmińskiego. Otrzymała wówczas imię zakonne Angela. 21 listopada 1855 r. oddała się pod opiekę Matki Bożej Częstochowskiej, stąd imię Maria.  Tę datę uważa się za powstanie Zgromadzenia. Podczas Powstania Styczniowego  domy sióstr Felicjanek zamieniono w prowizoryczne szpitale, a rząd carski dokonał w Królestwie kasacji Zgromadzenia. Angela w 1866 r.  przedostała się do Krakowa i tam prowadziła działalność charytatywną.  Zmarła 10 października 1899 r.  W homilii ks. Józef Dudek poinformował, żę matka Maria Angela Truszkowska była w Oleszycach, a jej beatyfikacja odbyła się wraz z s. FaustynA Kowalską w Rzymie 18 kwietnia 1993 r. Wóczas papież Jan Paweł II powiedział: „ Pozdrawiam cię, matko Mario Angelo Truszkowska, matko wielkiej rodziny felicjańskiej. Byłaś świadkiem trudnych dziejów naszego narodu i Kościoła, który w tym narodzie sprawował swe posłannictwo. Imię twoje i powołanie związane jest z postacią bł. Honorata Koźmińskiego, wielkiego apostoła ukrytych  zgromadzeń, które  odradzały  życie  udręczonego społeczeństwa i przywracały nadzieję zmartwychwstania. W dniu dzisiejszym pielgrzymuję do twych relikwii w moim umiłowanym Krakowie, gdzie rozwinęła się rodzina felicjańska i skąd poszła za ocean, by służyć nowym pokoleniom emigrantów i Amerykanów. Chrystus  prowadził  m. Angelę  drogą  niezwykłą,  dając jej szczególny udział w tajemnicy swego Krzyża. Rzeźbił jej duszę cierpieniem, które przyjmowała z wiarą i heroicznym poddaniem się Jego woli: w ukryciu i samotności, w długotrwałej i uciążliwej chorobie, w ciemnej nocy duszy. Największym  jej pragnieniem  było  stać się  „żertwą miłości”. A miłość rozumiała zawsze jako bezinteresowny dar z siebie. „Kochać to dawać. Dawać wszystko, czego zażąda miłość. Dawać prędko, bez żalu, z radością, z pragnieniem, by więcej od nas żądano”. To są jej słowa, w których wyraziła zwięźle cały swój życiowy program. Tę miłość rozniecała w sercach sióstr  swego zgromadzenia. Ta  miłość jest ciągle żywym zaczynem dzieł, jakimi wspólnoty felicjańskie służą Kościołowi w Polsce i poza jej granicami.

Pod koniec Mszy św.  siostra Maria Amadeus Pacławska powiedziała: „Niech Bóg będzie uwielbiony w swoich świętych i błogosławionych  W tym roku obchodzimy 25. rocznicę beatyfikacji błogosławionej Angeli Truszkowskiej, , naszej Załóżycielki   i trwamy w dziękczynieniu za ten szczególny dar.  Dziś radujemy się, ze  relikwie bł. Marii Ageli   Truszkowskiej zostały wprowadzone do kościoła parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP w Oleszycach. W tej parafii od 1965 roku pracują siostry Fenicjanki i służą Kościołowi, żyjąc charyzmatem naszej założycielki, by świadczyć innym miłość i miłosierdzie w duchu bł. Marii Angelie  Słowa wdzięczności kieruję do Czcigodnego Księdza Dziekana, któremu serdecznie dziękujemy za  icjatywę i starania o  wprowadzenia do publicznego kultu  relikwii bł. Marii Angeli Truszkowskiej w kościele parafialnym.  Sprowadzenie relikwii bł. Marii Angeli Truszkowskiej, wielkiej orędowniczki u Boga w dzisiejszym czasie, w roku szczególnym, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ma wyjątkowe znaczenie dla nas i Kościoła.  Bł. Angela była otwarta na potrzeby Ojczyzny w trudnym dla niej czasie.  Odznaczała się  miłością Ojczyzny w trudnym dla nas czasie. Odznaczała się wielką miłością  do Ojczyzny, odważnie podejmowała  działania w służbie potrzebującym. Była gorącą czcicielką Bożego Miłosierdzia, odznaczała się żywą wiarą, bezgraniczną miłością Boga i drugiego człowieka. Wszyscy jesteśmy wezwani do świadczenia innym Miłosierdzia. Ufam i życzę, by chorzy przez wstawiennictwo bł.. Marii Angeli  byli pocieszeni i doznali wsparcia  i pomocy od Boga. Ufamy, że  bł. Angela, która za swego życia była zatroskana o rodziny i ich potrzeby,  będzie również we współczesnym czasie e wspierać ich swoim wstawiennictwem. Życzę, by Felicjanki za przykładem swojej Założycieli oddawali cześć  Eucharystii.  Podczas adoracji   Najświętszego Sakramentu  obejmujemy modlitwą wszystkich , którzy wzywają wstawiennictwa bł. Marii Angeli  W czasie Mszy św. 10 każdego miesiąca wspominamy bł. Marię Angelę  Z radością przyjęliśmy informację, zę w tej parafii 10 października  tego roku wprowadzono nabożeństwo ku czci bł. Marii Angeli. Dziękujemy za modlitwę w intencji naszego Zgromadzenia i w intencji powołań.  Wierni ucałowali relikwie. Stać będą w przyszklonej gablocie w świątyni przy relikwiach św.. s. Faustyny Kowalskiej.  W drugiej gablocie znajdują się relikwie ś1). Jana Pawła II i św. abp. Józefa BIlczewskiego, który dwa razy nawiedził Oleszyce, gdy był metropolitą lwowskim.

Adam Łazar