Narol przed  I wojną światową

W wyniku I rozbioru Polski w 1772 r. Narol został  włączony do monarchii austriackiej a po wojnie francusko – austriackiej w 1809 r.  miasteczko stało się miejscowością przygraniczną. Ustanawiając   granicę pomiędzy Księstwem Warszawskim a Austrią zaborcy wzięli pod uwagę prywatne tereny Zamojskich i Łosiów. Granicą między dobrami wymienionych rodów była droga polna a w niektórych miejscach leśna oddzielająca prywatne tereny od bardzo dawna.

 Po I rozbiorze Narol wraz z okolicznymi  wioskami wszedł w skład cyrkułu bełskiego  z siedzibą w Zamościu. Po likwidacji tego cyrkułu  od 1783 r. Narol znalazł się w cyrkule żółkiewskim. W zaborze austriackim zaliczony został do grupy najmniejszych miasteczek, do których zaliczało się Lipsko, Płazów, Oleszyce, Cieszanów.                 Henryk Wolańczyk

   :: Więcej w najnowszym numerze Kresowiaka ::