Triennale Rysunku Współczesnego Adam Łazar

  W niedzielę 11 października 2020 roku w Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie nastąpiło uroczyste otwarcie jubileuszowej pokonkursowej wystawy Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2020.

 Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie Piotr Zubowski powitał gości, m.in. Annę Huk – członka Zarządu Województwa Podkarpackie-go, Zenona Swatka – starostę lubaczowskiego, Waldemara Janusza Zubrzyckiego – wiceburmistrza Lubaczowa, przybyłych artystów, przedstawił jurorów i ich werdykt. Jury konkursu w składzie: Leszek Mądzik (przewodniczący, profesor sztuk plastycznych, twórca sceny plastycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), Piotr Kielan (profesor sztuk plastycznych, rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu), Antoni Nikiel (dr hab., dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego), Bogdan Topor (profesor sztuk plastycznych, pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach), Stanisław Piotr Makara (wieloletni dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, pomysłodawca Triennale, od 1993 r. kurator wszystkich wystaw pokonkursowych), dokonało selekcji nadesłanych 360 prac na konkurs od 137 artystów i wybrało 82 rysunki 62 autorów do wystawy pokonkursowej

– całość w najnowszym wydaniu –