Animozje Marian Ważny

 (…)

  Konflikt osiągnął szczyt, gdy, jak wspomnieliśmy, w 1924 roku powiat przeniesiono do Lubaczowa. Władze spotkały się ze zdecydowanym oporem. Cieszanowianie odmawiali zgody na przenosiny. Musiało interweniować wojsko. Nieprzypadkowo w wychodzącym w dwudziestoleciu międzywojennym w Lubaczowie dwutygodniku „Maszerować” nie znajdziemy najmniejszej wzmianki o Cieszanowie.

W przeciwieństwie do Lubaczowa Cieszanów został okrutnie dotknięty przez los. W czasie ostatniej wojny szereg światłych osób trafiło do obozów koncentracyjnych, a w 1944 roku miasto przez UPA niemal doszczętnie zostało spalone. Po wojnie przez szereg lat tkwił w stagnacji i powoli własnym wysiłkiem dźwigał się z ruin.

 Za to młodzież cieszanowską wyróżniał wielki pęd do nauki. Datowało się to od lat międzywojennych. Wówczas przed rozpoczęciem roku akademickiego na pociąg do Lwowa oczekiwała liczna grupa studentów z Cieszanowa i tylko kilku z Lubaczowa. W okresie powojennym niemal całe roczniki absolwentów szkoły podstawowej kontynuowały naukę w szkołach średnich i wyższych.

– całość w najnowszym wydaniu –