Powiat bez wicestarosty Marian Ważny

  Na wrześniowej sesji Rady Powiatu w Lubaczowie jednym z głównych punktów, budzącym zarazem największe emocje, był wybór nowego wicestarosty. Dotychczasowy, Paweł Głaz niespodziewanie i ku zaskoczeniu złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Pytany o powody tej decyzji mówił o „szeregu rozbieżności” w kluczowych dla powiatu sprawach pomiędzy jego osobą a klubem radnych PiS w Radzie Powiatu.

 Starosta Zenon Swatek na stanowisko wicestarosty zarekomendował Józefa Ozimka – radnego wybranego w wyborach z listy Prawa i Sprawiedliwości, dotychczasowego członka Zarządu Powiatu Lubaczowskiego. Uzasadniając jego kandydaturę, powiedział, że Józef Ozimek jest lubiany i szanowany zarówno w zakładzie pracy, gdzie pracuje jako ratownik medyczny, oraz wśród samorządowców. Przypomniał, że od lat aktywnie działa na rzecz rozwoju powiatu i że jest wiceprezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Brał udział w pracach Zarządu Powiatu w rozwiązywaniu trudnych problemów, z jakimi powiat się spotykał.

 Radny Kazimierz Rymarowicz, zabierając głos, wyraził wątpliwość, czy Józef Ozimek podoła jako wicestarosta z tematem szkolnictwa. Z kolei radna Dorota Rachwalik zadała pytanie, czy J. Ozimek ma świadomość obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku wicestarosty. Dorota Wróbel pytała o doświadczenie w pracy samorządowej. Radny, który na sesji złożył rezygnację z członka Zarządu Powiatu Lubaczowskiego, pogorszył swoje szanse wyborcze brakiem wyczerpującej od-powiedzi na postawione pytania. Ponadto nie przedstawił chociażby zarysów swojego programu jako wicestarosty. Ubiegając się o to stanowisko, aby zdobyć przychylność radnych, powinien przedstawić, jakie będą dla niego priorytety, na jakie kwestie zwróci szczególną uwagę.

 Tymczasem, zabierając głos, wypowiedział niewiele mówiącą ogólnikową formułę, że zapoznał się z zakresem czynności i obowiązków i że podoła wszystkim problemom, za które będzie odpowiadał.

– całość w najnowszym wydaniu –