MiejskiDom Kultury widzę ogromny

Rozmowa z p. Andrzejem Kindratem  dyr. Miejskiego Domu Kultury  w Lubaczowie

 

Celem naszej rozmowy jest uzasadnienie znacznego poszerzenia bazy lokalowej kierowanej przez pana placówki. Zacznijmy tradycyjnie – proszę się przedstawić

Urodziłem się w Lubaczowie, tu ukończyłem szkołę średnią. Jestem absolwentem Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie i  studiów podyplomowych  na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Za swoją pracę otrzymałem wiele nagród i wyróżnień. Wszystkie są dla mnie cenne,   wymienię tylko  niektóre , wyróżnienie od Ministra Edukacji Narodowej, Zarządu Województwa Podkarpackiego, Zarządu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a ostatnio otrzymałem podziękowanie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy  z okazji XXX- lecia pracy artystycznej chóru młodzieżowego  Canzone, którego od powstania jestem dyrygentem. W wyniku konkursu od 1 grudnia2013 jestem dyrektorem  MDK im. Aleksandra Sas Bandrowskiego w Lubaczowie.

Jakie były powody przebudowy i rozbudowy Miejskiego Domu Kultury ?

     Budynek ma już 57 lat, jest w złym stanie technicznym, zawilgocony, bez klimatyzacji .  Najważniejsze, to ciasnota , brak pomieszczeń do efektywnej pracy 18 sekcji działających w tym sezonie artystycznym. O niewykorzystywaniu obecnych pomieszczeń może mówić ktoś, kto nie śledzi na bieżąco naszej pracy.                                                                           Rozmawiał Edward Dziaduła

  

Więcej w najnowszym numerzeKresowiaka