Konferencja w Narolu

   

W dniach 5-6.04.2018 w Narolu odbyła się konferencja tematyczna „Biogazownie jako element gospodarki o obiegu zamkniętym” zorganizowana przez Zespół Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  Na konferencji omawiano  pozyskanie substratów oraz zagospodarowanie produktów biogazowni: po fermentu, ciepła oraz energii elektrycznej. Zaprezentowano aspekty prawne i finansowe funkcjonowania biogazowni. …

      Gospodarka o obiegu zamkniętym to istotny element polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Idea takiej gospodarki zakłada aby produkty, materiały oraz surowce były wykorzystywane tak długo jak to możliwe, zaś wytwarzanie odpadów sprowadzone do minimum. Doskonałym przykładem realizacji tej idei jest biogazownia, która pozwala na lokalne wytwarzanie energii w oparciu o produkty oraz odpady pochodzące z lokalnej produkcji rolno-spożywczej.

     W Narolu podczas dwóch dni dyskutowano i wymieniano się wiedzą oraz doświadczeniem w planowaniu, budowaniu i funkcjonowaniu biogazowni oraz sposobami finansowania. Pierwszy dzień wypełniły wykłady i prelekcje zarówno praktyków z branży biogazowej jak i przedstawicieli takich instytucji jak: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Rzeszowie, BOŚ Bank, Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej. W drugim dniu odbyła się wizyta studyjna w biogazowni rolniczej w Gorajcu oraz spotkanie z właścicielami gospodarstw rolnych zamierzającym podjąć współpracę w procesie inwestycji oraz eksploatacji biogazowni w Hucie Różanieckiej

                                                                                                                                                    

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.