70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie Edward Dziaduła

  Data 11 czerwca br. zapisze się głęboko w pamięci pracowników i sympatyków Miejskiej Biblioteki Publicznej. Świętowanie jubileuszu było okazałe, imponowało przemyślanym, bogatym programem. Dopisali też Goście. Wśród nich: poseł na Sejm – Marek Rząsa, dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Marcin Zaborniak, radny Podkarpackiego Sejmiku – Andrzej Nepelski, obaj burmistrzowie: Krzysztof Szpyt i Waldemar Zubrzycki, zastępca starosty – Paweł Głaz. Uroczystość zaszczyciły też panie reprezentujące Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: Barbara Chmura – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, członek Prezydium Zarządu Okręgu SBP w Rzeszowie, Katarzyna Bednarz-Soja – przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Przemyślu. Przybyli też licznie mieszkańcy Lubaczowa, dla których biblioteka jest miejscem spotkań nie tylko z książką i kulturą, ale też z ludźmi, którzy są twórcami wartości intelektualnych. W święcie uczestniczyły również pracownice większości sąsiednich bibliotek miejskich i gminnych.

 Bardzo istotnym elementem uroczystości była prezentacja monografii biblioteki autorstwa dr. Zygmunta Kubraka zatytułowanej: Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie w latach 1948-2018. Bez posądzenia o przesadę można stwierdzić, że jest to bardzo cenna książka zarówno pod względem zawartych treści, jak i doboru zamieszczonych fotografii. Ten zasłużony historyk był też narratorem wyświetlanego filmu ukazującego sylwetki pracow-ników, jak też prace przy rozbudowie i nadbudowie budynku. Dr Zygmunt Kubrak przyznaje we Wstępie, że wydanie tej książki jest zasługą p. dyr. Katarzyny Pelc-Antonik. To nazwisko będzie się przewijało kilkakrotnie podczas uroczystego jubileuszu, zawsze z pokreśleniem zasług dla tej placówki, jak też z wyrazami uznania i podziękowania za rzetelną i pełną ciekawych inicjatyw pracę, w zakresie nie tylko poszerzania kręgów czytelników, ale promowania szeroko pojętej lokalnej twórczości kulturalnej. Czynili to Goście wymienieni na wstępie, którzy mówili też o pożytku korzystania z zasobów bibliotecznych. Bardzo sympatyczną częścią programu jubileuszowego było składanie gratulacji, życzeń i wręczanie kwiatów na ręce p. dyrektor i pozostałych pracowników.

 Wszyscy pracownicy MBP w Lubaczowie zostali wyróżnieni. Z racji doniosłości jubileuszu wymienimy wszystkie rodzaje wyróżnień wraz z nazwiskami ich adresatów. Na wniosek dyr. MBP Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Edward Dyś, Barbara Grabowicz, Anna Małecka, Arkadiusz Szabatowski, Elżbieta Wawrzyniec; srebrnym  – Małgorzata Hojdak; brązowym: Elżbieta Hatak, Beata Misztal. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnił zasłużonych pracowników odznaką honorową: Zasłużony dla Kultury Polskiej następujące pracownice MBP: Barbara Grabowicz, Małgorzata Hojdak, Elżbieta Jagodzińska, Elżbieta Wawrzyniec. Dyplomem uznania wyróżnieni zostali: Tomasz Byra, Krzysztof Probola, Katarzyna Żukowicz. Na wniosek Burmistrza Lubaczowa dyr. K. Pelc-Antonik została wyróżniona odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.W imieniu Prezydenta RP, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medale i odznaki wręczał dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie postanowił wyróżnić medalem „W Dowód Uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie, Elżbietę Wawrzyniec oraz dr. Zygmunta Kubraka. Ponadto decyzją Zarządu Głównego SBP list gratulacyjny otrzymały: Małgorzata Hojdak i Barbara Grabowicz. Medale i listy gratulacyjne wręczały panie z Zarządu Okręgu i Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 MBP „powiększyła się” o jeszcze jeden obiekt. Jest nią „Czytelnia pod chmurką”, którą w tym dniu oficjalnie otwarto i przekazano czytelnikom, którzy w cieniu drzew, przy śpiewie ptaków będą mogli łączyć odpoczynek z czytaniem. Tę część zakończono smacznym i obfitym poczęstunkiem. Druga część uroczystości jubileuszowych odbywała się na Rynku, gdzie w porze wieczorowej odbyła się prapremiera spektaklu „My” przygotowana specjalnie na jubileusz 70-lecia MBP w Lubaczowie. Spektakl w reżyserii Pani Barbary Thieme, to sceny obrazujące różne sytuacje w życiu człowieka; począwszy od narodzin poprzez czas dzieciństwa i szkoły, wspomnień o domu rodzinnym i wyjściu w świat, szukaniu życiowej drogi, o wyborze między sobą a tłumem, jednocześnie o poszukiwaniu przyjaciół i swojej twarzy nieprzykrytej maską, aż po obronę wolności i marzeń, a także odnajdywanie w sobie światła oraz znalezienie miłości. To widowisko w wykonaniu Teatru Światła i Cienia MAGAPAR, jak i poprzednie, cieszyło się dużym uznaniem wśród widzów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.