Konflikt w sprawie budowy garaży w Lubaczowie         

    

                                      Urząd Miasta Lubaczów poinformował 17 kwietnia 2019 r., że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pod nazwą: Budowa garaży dla samochodów osobowych na działce 3007/4, 3007/5 obr. 001 Lubaczów. Są to tereny umiejscowione między blokami nr 30 i 32 na ul. Słowackiego a blokiem nr 17 na ulicy Krasińskiego, oraz blokiem nr 10 na ul. Cypriana Kamila Norwida.

Planowana inwestycja podzieliła mieszkańców Lubaczowa. Część czeka na nią od dawna, część występuje stanowczo przeciwko niej. Przeciwnicy budowy zebrali się 25 kwietnia o godz. 17.00 przed blokiem nr 30, aby wyrazić swój sprzeciw. Obawiają się hałasu, spalin i kurzu. Jak mówią, bardzo ważny jest dla nich zadrzewiony obszar zieleni na działce, na której planowana jest inwestycja. Zostanie on zniszczony przez zabudowę, biegnącą jak podkreślają tuż pod ich oknami. Protestujący zebrali się przed blokiem, gdzie zbierano podpisy pod petycją o wstrzymanie planów budowy. Następnie zgromadzeni udali się do świetlicy Spółdzielni przy ul. Słowackiego 34 A, gdzie odbywało się Walne ZgromadzenieSpółdzielni. Tam zostali powiadomieni, że temat nie podlega pod porządek obrad tego dnia i nie zostanie poruszony, oraz zostali oskarżeni o wtargnięcie i zakłócanie porządku. Na miejsce wezwana została policja.Protestujący zapowiadają, że będą kontynuowali walkę o tereny zielone, petycja zostanie przekazana właściwym jednostkom.

 

                         

  

                                                 

                           

 
 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.